Οι πολίτες, και για όλον το μήνα Απρίλιο, μπορούν να υποβάλλουν εδώ https://dramarestart.gr/active-citizen/participate/ τις προτάσεις τους για μια σειρά θεμάτων που αφορούν τον Δήμο μας.