Ελλάδα

Το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Κινητής ΟμάδαςΥγείας (ΚΟΥ) του Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης στο Ουκρανικό σχολείο της Θεσσαλονίκης,…