Περιβάλλον

Από το αρχείο του Γιώργου Νάτση Η αγκαλιά του χειμώνα που φέτος δεν ήρθε και μας έλειψε…Αλέξανδρος Καλαντζής Η φωτογραφία…