Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.

Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.

Θέμα: Έγκριση νέας υπερδέσμευσης 1.800.000 ευρώ Με την παρούσα επιστολή, ως πρόεδρος της “Αναπτυξιακής Δράμας ΑΕ”, εκπροσωπώντας τόσο το διοικητικό…