ΑΣΕΠ

Υπουργείο Παιδείας

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ Μετά τις προγραμματικές δηλώσεις…