Χρήστος Καραγιαννίδης

Χρήστος Καραγιαννίδης ΑΡΣΙΝΟΗ

Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης ασθενών έχει δημιουργηθεί από το 1990 στην Βόρεια Ελλάδα με έδρα την Θεσσαλονίκη.…