Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, με θέμα: «Κλιματική Ουδετερότητα – Από την φιλοδοξία στην υλοποίηση – Προς…