Δήμος Δράμας

Με αφορμή την υλοποίηση του ενταγμένου έργου στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, με τίτλο «Τουριστική Ανάπτυξη Π.Ε. Δράμας 2023» και μετά…