Ένωση Κυριών Δράμας

Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ. κοντά στον ευάλωτο συνάνθρωπο. Πρόγραμμα «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους» Σε συνεργασία με την οργάνωση Αποστολή…