ΚΥΡΓΙΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Μελλισοκομική Ημερίδα - Δράμα 2022

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΤΑΝΑ ΚΥΡΓΙΩΝ «ΚΥΡΓΙΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» σας προσκαλεί στη Μελισσοκομική ημερίδα με θέμα: «ΕΛΑΤΕ…