Μεγαλόκαμπος Δράμας

Από το αρχείο του Γιώργου Νάτση Εν Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 1935 Χαλκούν Βραβείον μετά χρηματικού επάθλου εις τον Σάββα Φωτιάδη εκ…