Μουσείο Μπενάκη

«Μ’ ασήμια και μαλάματα έκτακτα σκαλιγμένα*» Το νεοελληνικό κόσμημα στο Μουσείο Μπενάκη *από το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη: «Περιμένοντας τους…