Πολιτιστικός Σύλλογος Δραμινών και Φίλων Θεσσαλονίκης "Ύδραμα"

Ύστερα από πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Δραμινών και Φίλων Θεσσαλονίκης  ΥΔΡΑΜΑ, πραγματοποιήθηκε  συνάντηση Δραμινών, σήμερα  Σάββατο και ώρα 10.30 π.μ.,…