Δράμα

Δράμα συνάντηση τουρισμός

«Στόχος μας είναι να αναδεικνύουμε τουριστικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε Περιφερειακής Ενότητας»Χρήστος Μέτιος Η τουριστική ανάπτυξη της Περιφερειακής Ενότητας…