ΑΜΕΑ

Θεόφιλος Ξανθόπουλος

Ο αποκλεισμός των Ατόμων με Αναπηρία από δημόσιες προκηρύξεις θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου…

Στέλιος Κυμπουρόπουλος

Στέλιος Κυμπουρόπουλος για ιδρύματα: Ανάγκη γι’ άμεση αλλαγή τύπου φροντίδας και μετάβασης σ’ υπηρεσίες κατ’ οίκον υποστήριξης και στην κοινότητα,…