Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

Αργύρης Πατακάκης

Πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 9.999.000 € για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού κατέθεσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας -…

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ & ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΣΕ ΣΥΝ-ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΑΜΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ…

ΕΚΚΑ - Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Έναρξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος για την Πιστοποίηση και Αξιολόγηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού…

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, για την υποβολή προτάσεων συνδιοργάνωσης έτους 2024 στον πολιτιστικό, αθλητικό και κοινωνικό…