Περιθώρι

Χωριά και οικισμοί νομού Δράμας Το Περιθώρι ανήκει στο Γεωγραφικό Διαμέρισμα της Μακεδονίας, στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,…