Σέρρες

Δημοσιογραφική Αποστολή στο πλαίσιο των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER Καβάλας, Δράμας και Σερρών Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημοσιογραφική αποστολή που…