Χωριά Νομού Δράμας

Χωριά και οικισμοί νομού Δράμας Το Περιθώρι ανήκει στο Γεωγραφικό Διαμέρισμα της Μακεδονίας, στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,…

Χωριά και οικισμοί νομού Δράμας Η Περιστεριά βρισκεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και πιο συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα…